AnCora | Corpus Webpage

Title AnCora | Corpus
Url http://clic.ub.edu/corpus/
Subject
Creator
Bibliographic Citation Universitat de Barcelona. Centre de Llenguatge i Computació, Universitat Politècnica de Catalunya. Grup de Processament del Llenguatge Natural, Universitat d’Alacant. Grupo de Investigación en Procesamiento del Lenguaje Natural y Sistemas de Información, Euskal Herriko Unibertsitatea. Lengoaia Naturalaren Prozesamendurako Ixa taldea. AnCora | Corpus [Internet]. Available from: http://clic.ub.edu/corpus/
Identifier http://clic.ub.edu/corpus/
Rdf flyer    IULA relevant information for this Webpage: Avatar iula twt
1 Corpus Texts
An Cora Ca
An Cora Dep Ca
An Cora Dep Es
An Cora Es