CESS-ECE Corpora etiquetats sintàcticament i semànticament (espanyol, català, euskera) Webpage

Title CESS-ECE Corpora etiquetats sintàcticament i semànticament (espanyol, català, euskera)
Url http://clic.ub.edu/corpus/
Subject
Creator
Bibliographic Citation Universitat de Barcelona. Centre de Llenguatge i Computació, Universitat Politècnica de Catalunya. Grup de Processament del Llenguatge Natural, Universitat d’Alacant. Grupo de Investigación en Procesamiento del Lenguaje Natural y Sistemas de Información, Euskal Herriko Unibertsitatea. Lengoaia Naturalaren Prozesamendurako Ixa taldea. CESS-ECE Corpora etiquetats sintàcticament i semànticament (espanyol, català, euskera) [Internet]. Available from: http://clic.ub.edu/corpus/
Identifier http://clic.ub.edu/corpus/
Rdf flyer    IULA relevant information for this Webpage: Avatar iula twt
1 Corpus Texts
GrAF Version Of The Basque Dependency Treebank